آموزش و آشنایی با دنیای الکترونیک ،باسکول دیجیتال

آموزش و آشنایی با دنیای الکترونیک ،باسکول دیجیتال تریلی کش.

 

ارائه انواع  لودسل های فرانسوی ،آلمانی ، اسپانیایی و چینی در ایران.

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ و اﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ حاصل فرمایید:

09123009328