باسکول بتنی پیش ساخته

در باسکولهای دیجیتالی، تغییرات وزن توسط لودسلها به یک جعبه واسط به نام جانکشن باکس (G-BOX) منتقل شده و از آن جا به یک اندیکاتور الکترونیکی منتقل می شود که این دستگاه وزن را به صورت عدد نمایش می دهد.

باسکول بتنی پیش ساخته

یک باسکول دیجیتالی را می توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود :
1. سازه باسکول یا پلتفرم که وسیله نقلیه روی آن قرار می گیرد.
2. لودسل ها: که با کمک آن وزن وسیله نقلیه اندازه گیری می شود.
3. اندیکاتور یا نشاندهنده: که با کمک آن تغییرات وزن نمایش داده می شود.
پلتفرم:
این سازه در واقع یک سازه پل مانند می باشد که جنس آن می تواند  از فلز، بتن، و یا ترکیبی از بتن و فلز باشد. این سازه عموما بر روی یک فونداسیون بتنی نصب می گردد.
باسکول دیجیتالی می تواند به صورت ثابت و یا قابل جابجایی طراحی  وبه صورت داخل زمین و یا روی زمین نصب گردد.
ظرفیت باسکول:
ظرفیت باسکول نیز از جمله مباحثی است که جهت انتخاب باسکول باید به آن توجه شود. ظرفیت یک باسکول بر اساس نیاز می تواند از 7 تنی (نیسان کش) تا 200 تنی (قطارکش) انتخاب گردد. لیکن باسکولهای جاده ای بطور متداول با ظرفیتهای 60 تنی و 50 تنی طراحی می گردند.
اندازه گیری وزن در  باسکولهای دیجیتالی :
امروزه برای اندازه گیری وزن در باسکول ها از حسگرهای وزن یا لودسل می استفاده می شود. برحسب ظرفیت، ابعاد باسکول و نوع طراحی، یک باسکول می تواند دارای 4،6،8  و یا بیشتر لودسل باشد.
نمایش وزن:
در باسکولهای دیجیتالی، تغییرات وزن توسط لودسلها به یک جعبه واسط به نام جانکشن باکس (G-BOX) منتقل شده و از آن جا به یک اندیکاتور الکترونیکی منتقل می شود که این دستگاه وزن را به صورت عدد نمایش
 می دهد.
اندیکاتورها می توانند علاوه بر نمایش وزن، قابلیتهایی مانند ذخیره اطلاعات، چاپ قبوض، انتقال عدد محاسبه شده به سیستم کامپیوتر، خروجی های مختلف بر حسب وزن و…..داشته باشد.