فرآیند نصب باسکول:

1.انتخاب محل نصب برنامه ریزی شده

2.حفاری پی

3.زمین کردن فونداسیون

4.ریختن قلوه سنگ

5.ریختن بتن پایه

6.تقویت کف

7.تقویت شبکه دو طبقه

8.ریختن بتن روی زمین

9.دیوار، تقویت کننده نوع شبکه پشتیبانی سلول لود

10.ریختن بتن دیوار

11.نصب زیرسازی باسکول

12.مونتاژ باسکول

13.نصب لودسل

14.نصب جعبه جمع بندی

15.مونتاژ بالای باسکول

16.تنظیم وزن

17.صدور گواهی تایید صلاحیت

 

ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ و اﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﻤﺎﺭﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮔﻴﺮﻳﺪ:

9328 300 0912

درباره pand

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.